A bölcsődéről Vissza

Pipitér bölcsőde

7400 Kaposvár, Szigetvári u. 7.
Férőhelyek száma: 26 fő
Nyitvatartási idő:  06:30 - 17:00

E-mail: pipiter.bolcsode@kaposvarigesz.hu​

Telefon:  +36 82 424 789

Bölcsőde vezető: Ferencz Bernadett
 

 

 

Pipitér Bölcsőde története 

 

A bölcsőde szülők kezdeményezésére és saját erőforrásból épült 1962-ben 80 férőhellyel. A Pipitér Bölcsőde a város peremén, a Szigetvári utcában található, jelenleg 26 férőhellyel működik. Az intézmény tárgyi feltételei az elmúlt években színvonalasabb szakmai munkát eredményeznek. Felújításra kerültek az épület nyílászárói, illetve belső terei is.

 

Bölcsődénk fő feladatának a néphagyományok / kultúrák ápolását, az integrált nevelés megvalósulását tűzte ki célul.

A játék, ami örömet és boldogságot ad, jól ötvözhető a néphagyomány ápolással. A gyermekek örömmel vesznek részt a jeles napokat megelőző közös készülődésekben, számukra az ünnepnap a várva-várt nap.

 Ha az ünnep napján a gyermekeket körülvevő felnőttek magatartása és a környezet jelzései (ünnepi jelképek) hitelesek, a naphoz kapcsolódó közös élmények a gyermekben mély érzelmi nyomot hagynak. Átélik az ünnepnapok „másságát”, a bensőséges összetartozás élményét, megalapozódik az ünnepelni tudás képessége. Ezek az élmények hatnak a családok szemléletmódjára, a bölcsőde megteremti a családokkal való együttműködés sajátos formáit.

Speciális céljaink:

· a jelenlévő nagyarányú etnikai kisebbség korai fejlesztése,

· a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése,

· a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált fejlesztése.

·A nevelésben a bölcsőde ismerje el a család elsődlegességét, tisztelje a szülőt.

·A kisgyermeknevelő fogadja el a szülőt még akkor is, ha a gyermeknevelésben súlyos hiányosságokat tapasztal. Ezekben a családokban is keresse a gyermekszeretet reménykeltő szálait, nyújtson segítséget azokban a nevelési szituációkban, ahol ezt a családok igénylik és szívesen fogadják.

Kapcsolatában éreztesse az őszinte „odafordulást”, az empátiát és segítő szándékát, addig a pontig, amíg a szülő ezt képes elfogadni. A kapcsolat épüljön a tapintatra és mélyüljön el a közös programok együttes tevékenységei alkalmával.

A kisgyermeknevelő ismerje és fogadja el a család szokás-, szabályrendszerét,  tapintatosan befolyásolja az életmód szokásainak alakításában.