Bölcsődevezetőt keresünk! Vissza

Kaposvár
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján
pályázatot hirdet
Kaposvár Megyei Jogú Város működtetésében lévő bölcsödék 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Bölcsödei Központ

csecsemő- és kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 10.

 

​Bővebben a részletek gombra kattintva ! 

bölcsődevezető
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság
-
Kaposvár
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján
pályázatot hirdet
Kaposvár Megyei Jogú Város működtetésében lévő bölcsődék 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Bölcsődei Központ

bölcsődevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Petőfi utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsőde szakmai vezetése mellett a Gazdasági Ellátó Szervezettel való szoros együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő,
• csecsemő- és kisgyermeknevelő - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a pályázat elbíráslásában részt vevők megismerheti
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csóligné Szlicki Katalin nyújt, a +36 70 9530398 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 173-XVI/2019 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.
• Személyesen: Csóligné Szlicki Katalin, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Nemeztőr sor 10. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 5.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.bölcsődevezető
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság
-
Kaposvár
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján
pályázatot hirdet
Kaposvár Megyei Jogú Város működtetésében lévő bölcsődék 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Bölcsödei Központ

bölcsődevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Petőfi utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsőde szakmai vezetése mellett a Gazdasági Ellátó Szervezettel való szoros együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő,
• csecsemő- és kisgyermeknevelő - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a pályázat elbíráslásában részt vevők megismerheti
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csóligné Szlicki Katalin nyújt, a +36 70 9530398 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 173-XVI/2019 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.
• Személyesen: Csóligné Szlicki Katalin, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Nemeztőr sor 10. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 5.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel