Katica csoport

Kisgyermeknevelő:

Kapdos Tímea Zsuzsanna, Vargáné Fülöp Dorina

Dajka:

Besenyeiné Németh Andrea